Cầu thang inox gỗ, cầu thang inox đẹp

Giá: liên hệ

– tay vịn gỗ Lim Nam Phi

– chân con tiện inox 304 có 2 nẹp gỗ Lim Nam Phi trang trí

– suốt inox 304 Hoàng Vũ phi 12.7 mm hoặc 16 mm

Trụ cái cầu thang gỗ Lim Nam Phi

0979.242.386