Cầu thang inox tay vịn gỗ. Cầu thang inox tay vịn gỗ đẹp

Giá: liên hệ

– tay vịn cầu thang gỗ Lim nam phi

– chân con tiện cầu thang inox 304 có 2 nẹp gỗ Lim nam phi trang trí

– suốt inox 304 phi 12.7 mm hoặc 16 mm

– trụ cái cầu thang gỗ Lim nam phi

0979.242.386